top of page

เธอน่ะเก่งที่สุด

"ไม่เป็นไรเลยหากวันนี้เธอจะเก่งน้อยลงกว่าเมื่อวานหรือเก่งมากว่าวันก่อน ๆ เพราะอย่างน้อยเก่งแค่ไหนก็คือเก่ง แค่นั้นเลยไม่ต้องหาคำตอบเพิ่มเติมแล้ว และเธอน่ะเก่งที่สุดในหัวใจเราแล้ว"bottom of page